Ο Όμιλος Θράκης δημιούργησε μια Πλατφόρμα για την ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων

Αυτή η περιβαλλοντικά καθοδηγούμενη πλατφόρμα στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων και είναι διαθέσιμη σε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους φορείς, μάρκες και καταναλωτές.

Σχεδιάζει συστήματα ανακύκλωσης κλειστού ή ελεγχόμενου βρόχου και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της αλυσίδας αξίας. Η πλατφόρμα «In the Loop» αποδεικνύει ότι η ανακύκλωση είναι εφικτή, επιθυμητή και κερδοφόρα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για την πλατφόρμα εδώ.

Η εταιρία Στέφανος Καρυδάκης πιστοποιήθηκε για την επεξεργασία ταινιών bopp βιολογικής βάσης από την Πιστοποίηση ISCC+

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) is a solution provider for sustainable and deforestation free supply chains. It is a globally leading certification system covering the entire supply chain and all kinds of bio-based feedstocks and renewables. ISCC certification ensures compliance with high ecological and social sustainability requirements, greenhouse gas emissions savings and traceability throughout the supply chain.

The system offers certification for all elements of the supply chain from agriculture or point of origin up the end user. ISCC certification can be applied for all markets, including bioenergy, food, feed and chemical/technical applications (e.g. bioplastics or cosmetics).

The company Stephanos Karydakis SA has been certified according to ISCC+ by Eurocert SA since June 2021. By this way, bio based biaxially oriented polypropylene (BOPP) films can be processed.

Η Στέφανος Καρυδάκης ολοκλήρωσε τη μελέτη LCA (Life Cycle Assessment).

Μια μελέτη LCA έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το ISO 14025 και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις Γενικές Οδηγίες Προγράμματος του The International EPD® System. Το εύρος της μελέτης ορίστηκε να είναι από λίκνο σε πύλη (συν μεταφορά στο κατάστημα λιανικής/πλατφόρμα διανομής) και να υπολογίσει τις τιμές περιβαλλοντικών επιπτώσεων του IML προκειμένου να δημιουργηθεί η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία περιβαλλοντικών επιδόσεων στους πελάτες. Η μελέτη LCA έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της PCR 2021:01 Version 1.01 «Multi-Purpose Films» του The International EPD® System και είναι διαθέσιμη στη βιβλιοθήκη EPD.

PP Labels and Inks

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ

Η επιλογή της ετικέτας θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά για να βρεθεί η πιο συμβατή λύση με τη διαδικασία ανακύκλωσης που παρέχει επίσης τα απαραίτητα χαρακτηριστικά απόδοσης. Τουλάχιστον, οι ετικέτες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε τα μηχανήματα διαλογής NIR να μπορούν να αναγνωρίσουν το πολυμερές της φιάλης με την ετικέτα, και οι ετικέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν κόλλες που απελευθερώνονται από τη φιάλη. Η αφαίρεση της κόλλας είναι ένα σημαντικό συστατικό στο κόστος της ανακύκλωσης, επομένως οι συσκευασίες που χρησιμοποιούν μικρότερη ποσότητα κατάλληλης κόλλας είναι οι πιο συμβατές.

Ετικέτες πολυπροπυλενίου ή πολυαιθυλενίου

Οι ετικέτες PP είναι το ίδιο πολυμερές με το τελικό προϊόν και το PE στα πολύ μικρά επίπεδα που αναμένονται από τα υπολείμματα της ετικέτας έχει ελάχιστη αρνητική επίδραση. Επομένως, αυτές οι ετικέτες που παραμένουν με το ΡΡ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανακύκλωσης, είτε αποσπώνται είτε όχι, αυξάνουν την απόδοση και έχουν ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα για τον ανακυκλωτή.

Ετικέτες IML συμβατού πολυμερούς

Οι ετικέτες IML δεν αφαιρούνται κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης, αφού είναι ενωμένες με το τοίχωμα της συσκευασίας. Θα ακολουθήσουν τη διαδικασίαςανακύκλωσης με το ΡΡ και θα αναμειχθούν με το ανακυκλωμένο ΡΡ. Η έλλειψη κόλλας είναι ευεργετική για την ανακύκλωση, καθώς δεν μπορεί να επηρεάσει το χρώμα ή άλλες τεχνικές ιδιότητες. Το πολυμερές και το μελάνι της ετικέτας πρέπει να είναι συμβατά με το PP ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά οι ιδιότητές του.

Ετικέτες sleeve σχεδιασμένες για ταξινόμηση

Μια θετική πτυχή των ετικετών sleeve είναι η έλλειψη κόλλας που απαιτεί απομάκρυνση κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης. Ωστόσο, οι ετικέτες sleeve καλύπτουν μεγάλη ποσότητα της επιφάνειας της φιάλης με ένα πολυμερές που δεν είναι το ίδιο με το σώμα της φιάλης. Εξαιτίας αυτού, μια ετικέτα sleeve που έχει σχεδιαστεί χωρίς να εξετάζεται η διαλογή μπορεί να αναγκάσει έναν αυτόματο διαλογέα να κατευθύνει ένα μπουκάλι PP σε λάθος γραμμή παραγωγής, όπου χάνεται στη διαδικασία. Επιπλέον, ορισμένα ασύμβατα υλικά sleeve, που δεν μπορούν να διαχωριστούν από το PP, μπορεί να μολύνουν το παραγόμενο ανακυκλωμένο PP. Προτιμώνται ετικέτες sleeve, που έχουν σχεδιαστεί για αυτόματη διαλογή, με εξαίρεση το PVC, όπου ακόμη και μικρές υπολειμματικές ποσότητες που περνούν από τη διαδικασία float-sink θα καταστρέψουν το ανακυκλωμένο PP στη διαδικασία εξώθησης (extrusion). Προτιμώνται επίσης οι ετικέτες sleeve πολυολεφίνης που έχουν σχεδιαστεί για αυτόματη ταξινόμηση, καθώς τα μικρά επίπεδα εντελώς ασυμβίβαστου υλικού που αναμένονται από τα υπολείμματα των ετικετών έχουν ελάχιστο αρνητικό αντίκτυπο.

ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Μελάνια ετικετών

Ορισμένα μελάνια ετικετών χάνουν το χρώμα στη διαδικασία ανάκτησης, αποχρωματίζοντας το PP και μειώνοντας πιθανώς την αξία του στην ανακύκλωση. Δεδομένου ότι τα περισσότερα ανακυκλωμένα PP είναι έγχρωμα, ο αντίκτυπος των μελανιών που ξεβάφουν, ενδέχεται να μην είναι σημαντικός. Ωστόσο, δεδομένου ότι η τελική χρήση δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, θα πρέπει να επιλέγονται μελάνια ετικετών που δεν χάνουν το χρώμα όταν ανακυκλώνονται. Τα μελάνια πρέπει να παραμένουν στην ετικέτα και να μην ρέουν στο νερό πλύσης για να αποφευχθεί αυτός ο πιθανός αποχρωματισμός.

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε το πρωτόκολλο δοκιμής APR για να διαπιστωθεί εάν ένα μελάνι ξεβάφει.

Οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει νέα, καινοτόμα πλαστικοποιημένα υποστρώματα ετικετών ενθαρρύνονται να επιδιώξουν το APR Design® Recognition και για τα υλικά τους. Οι εταιρείες που εξετάζουν το ενδεχόμενο των μελανιών ετικετών που θα είναι συμβατά με την ανακύκλωση, θα πρέπει να ζητήσουν από τους προμηθευτές τους να παρέχουν αποτελέσματα δοκιμών APR.

Μεταλλικό φιλμ, μεταλλικές και μεταλλικά τυπωμένες ετικέτες

Ο εξοπλισμός διαλογής στη διαδικασία ανακύκλωσης έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την εξάλειψη του μετάλλου από το PP. Ακόμη και πολύ λεπτές επιμεταλλωμένες ετικέτες μπορεί να αναγνωριστούν ως μέταλλα από τον εξοπλισμό διαλογής και να προκαλέσουν την απόρριψη ολόκληρης της φιάλης ως απόβλητο, δημιουργώντας έτσι απώλεια απόδοσης. Εάν δεν εντοπιστούν, τα μέταλλα μπορεί να εισέλθουν στον εξοπλισμό λείανσης, προκαλώντας ζημιά και πρόωρη φθορά.

Οι ετικέτες από μεταλλικό φύλλο που περνούν από τη διαλογή και παραμένουν με το PP είναι επιβλαβείς και η συσκευασία θεωρείται ανακυκλώσιμη με επιβλαβή χαρακτηριστικά. Πολύ λεπτά μεταλλικά στρώματα που εναποτίθενται σε vacuum, μπορεί να περάσουν από ταξινόμηση και να θεωρηθούν προτιμώμενα. Εάν ένα μπουκάλι χαθεί στη διαδικασία διαλογής μετάλλων, καθίσταται μη ανακυκλώσιμο καθώς δεν εισέρχεται στη ροή και απορρίπτεται ως απόβλητο.

Ετικέτες μπουκαλιού sleeve

Οι ετικέτες sleeve πρέπει να ελέγχονται τόσο για την κάλυψη της επιφάνειας της φιάλης όσο και για συμβατότητα με PP.

Επιφάνεια:
Ορισμένες ετικέτες sleeve καλύπτουν μεγάλη ποσότητα της επιφάνειας του μπουκαλιού με ένα πολυμερές που δεν είναι το ίδιο με το σώμα του μπουκαλιού. Η ετικέτα μπορεί στη συνέχεια να προκαλέσει μια λανθασμένη ένδειξη σε έναν αυτόματο διαλογέα και να κατευθύνει ένα μπουκάλι PP σε άλλη παραγωγική γραμμή, όπου χάνεται στη διαδικασία.

Συμβατότητα:
Μερικά υλικά ετικετών sleeve έχουν πυκνότητα <1,0 και επομένως επιπλέουν στη δεξαμενή και παραμένουν με το PP. Αυτό το υλικό δεν μπορεί να αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης και μπορεί να μολύνει το ανακυκλωμένο PP που παράγεται ,εάν δεν είναι συμβατό με το PP.

Απευθείας εκτύπωση εκτός από την κωδικοποίηση ημερομηνίας

Τα μελάνια που χρησιμοποιούνται στην απευθείας εκτύπωση ενδέχεται να διαρρεύσουν ή με άλλο τρόπο να αποχρωματίσουν το PP κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο